Free Web Hosting


CADANGAN YURAN AHLI BERINSENTIF (RM10.00 SEBULAN)

KESATUAN GURU BUMIPUTERA SARAWAK

 

TAHUN

MATANG

YURAN BULANAN

(RM4.00)

SUMBANGAN

PENDIDIKAN

BULANAN

(RM1.00)

KHAIRAT KEAHLIAN

TABUNGAN TERKUMPUL

SUMBANGAN

(RM1.00)

AHLI

PASANGAN

SUMBANGAN

(RM4.00)

JUM.LAH DIKEMBALIKAN + KEUNTUNGAN

1

RM48.00

RM12.00

RM12.00

RM250.00

 

 

RM200.00

RM48.00

RM250.00

2

 

 

RM24.00

RM275.00

RM96.00

RM300.00

3

 

 

RM36.00

RM300.00

RM144.00

RM350.00

4

 

 

RM48.00

RM325.00

RM192.00

RM400.00

5

 

 

RM60.00

RM350.00

RM240.00

RM450.00

6

 

 

RM72.00

RM375.00

 

 

RM250.00

RM288.00

RM500.00

7

 

 

RM84.00

RM400.00

RM336.00

RM550.00

8

 

 

RM96.00

RM425.00

RM384.00

RM600.00

9

 

 

RM108.00

RM450.00

RM432.00

RM650.00

10

 

 

RM120.00

RM475.00

RM480.00

RM700.00

11

 

 

RM132.00

RM525.00

 

 

RM350.00

RM528.00

RM800.00

12

 

 

RM144.00

RM550.00

RM576.00

RM900.00

13

 

 

RM156.00

RM575.00

RM624.00

RM1000.00

14

 

 

RM168.00

RM600.00

RM672.00

RM1100.00

15

 

 

RM180.00

RM625.00

RM720.00

RM1200.00

16

 

 

RM192.00

RM650.00

 

 

RM500.00

RM768.00

RM1300.00

17

 

 

RM204.00

RM675.00

RM816.00

RM1400.00

18

 

 

RM216.00

RM700.00

RM864.00

RM1500.00

19

 

 

RM228.00

RM725.00

RM912.00

RM1600.00

20

 

 

RM240.00

RM750.00

RM960.00

RM1700.00

21

 

 

RM252.00

RM800.00

 

 

 

 

 

RM700.00

RM1008.00

RM1850.00

22

 

 

RM264.00

RM825.00

RM1056.00

RM2000.00

23

 

 

RM276.00

RM850.00

RM1104.00

RM2150.00

24

 

 

RM288.00

RM875.00

RM1152.00

RM2300.00

25

 

 

RM300.00

RM900.00

RM1200.00

RM2450.00

26

 

 

RM312.00

RM925.00

RM1248.00

RM2600.00

27

 

 

RM324.00

RM950.00

RM1296.00

RM2750.00

28

 

 

RM336.00

RM975.00

RM1344.00

RM2900.00

29

 

 

RM348.00

RM1000.00

RM1392.00

RM3050.00

30

 

 

RM360.00

RM1050.00

RM1440.00

RM3200.00

31

 

 

RM372.00

RM1100.00

RM1488.00

RM3350.00

 

 

PENERANGAN / PENJELASAN

TENTANG CADANGAN YURAN AHLI BERINSENTIF

KESATUAN GURU BUMIPUTERA SARAWAK

 

 

BIL.

 

PERKARA

 

SUMBANGAN BULANAN

 

KEGUNAAN

 

 

 

1.

 

 

Yuran Ahli

 

 

RM4.00

 

 • Mengurus dan mentadbir kesatuan di peringkat pusat dan juga cawangan.
 • Urus tadbir Ibu Pejabat
 • Urus tadbir 14 buah cawangan

 

 

 

 

2.

 

 

 

Sumbangan Pendidikan

 

 

 

RM1.00

 

 • Untuk menampung pembiayaan Anugerah Pelajar Cemerlang (anak-anak ahli)
 • Mengadakan majlis ilmu untuk ahli-ahli
 • Mengadakan ceramah / motivasi pendidikan untuk anak-anak ahli

 

 

 

 

3.

 

 

 

Khairat Keahlian

 

 

 

RM1.00

 

 • Sumbangan kepada waris ahli apabila berlaku kematian.ke atas ahli sendiri.
 • Sumbangan kepada ahli sekiranya berlaku kematian ke atas pasangan (suami/isteri) ahli.
 • Sumbangan adalah berdasarkan tahun matang

        ( sila rujuk lampiran )

 • Sumbangan akan dikembalikan kepada ahli sebanyak 75% daripada jumlah yang telah disumbangkan sekiranya tidak ada apa-apa tuntutan.

 

 

4.

 

Tabungan Terkumpul

 

RM4.00

 

 • Jumlah tabungan terkumpul serta keuntungan akan dikembalikan kepada ahli berdasarkan tahun matang apabila bersara.wajib / meninggal dunia / berlaku keilatan kekal.

      ( Sila rujuk lampiran )

 

 

 

JUMLAH BESAR

Yuran sedia ada   : RM  2.00

Tambahan            : RM  8.00

Jumlah                  : RM10.00

 

 

 

     

 

CADANGAN DAN SYARAT UNTUK SUMBANGAN KHAIRAT KEAHLIAN / TABUNGAN TERKUMPUL:

 

 

 

 

1.         SUMBANGAN KHAIRAT KEAHLIAN DAN TABUNGAN TERKUMPUL AKAN BERKUATKUASA DARI   TARIKH POTONGAN PERTAMA YURAN BERINSENTIF INI   

            DIKUATKUASAKAN.

 

 

2.         SUMBANGAN AKAN AUTOMATIK TERHENTI APABILA SUMBANGAN AHLI DIBERHENTIKAN ATAS SEBAB             PERSARAAN ATAU MENINGGAL DUNIA.

 

 

3.                  SEKIRANYA TIDAK ADA APA-APA TUNTUTAN SEMASA MENJADI AHLI, AHLI AKAN MENERIMA 75 % DARIPADA JUMLAH KHAIRAT KEAHLIAN YANG TELAH DISUMBANGKAN PADA TAHUN MATANG APABILA AHLI BERSARA WAJIB.

 

 

4.                  SEBARANG PINDAAN KE ATAS SYARAT SUMBANGAN KHAIRAT KEAHLIAN DAN TABUNG TERKUMPUL INI HENDAKLAH DIPUTUSKAN DALAM MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN KESATUAN GURU BUMIPUTERA SARAWAK.